Workshop belangentegenstellingen en conflicthantering

 

Doel 

Herkennen wetmatigheden belangentegenstellingen, oefenen met vaardigheden conflicthantering om deze op professionele wijze te kunnen hanteren.

 

Doelgroep

Artsen met een management- en/of leiderschapsrol en andere professionals (HBO of academisch niveau).

 

Duur 

2 dagdelen, geen voorbereiding noodzakelijk.

 

Inhoud 

Bij aanvang bepalen deelnemers aan de hand van een vragenlijst hun stijl van optreden bij belangentegenstellingen. Daarna worden theorie en praktijksimulaties afgewisseld.

 

Begeleider

Yolande Witman

 

Groepsgrootte

 

8-12 deelnemers