Onderzoek / advies / coaching

Onderzoek, advies en coaching zijn vaak niet goed te scheiden en lopen in trajecten regelmatig door en naast elkaar. Bovendien is elk onderzoek, zoals bijvoorbeeld het houden van interviews, ook een interventie. Iets dat nogal eens onderschat wordt.

Vooral bij complexe vraagstukken kan vaak geen standaard plan van aanpak 'uitgerold' worden. De gezondheidszorg kent hier de nodige voorbeelden van. Bijvoorbeeld wanneer het gaat om leiderschap, samenwerking, opleiding en functioneren van medisch specialisten. De uitdaging bij deze vraagstukken is om te beginnen te accepteren dat er geen simpele rechttoe rechtaan oplossingen zijn. Anders waren ze al bedacht. Het is de kunst gezamenlijk met betrokkenen het vraagstuk te analyseren, oplossingsrichtingen te ontwikkelen, keuzes te maken, in gang te zetten en te evalueren. Deze trajecten lenen zich soms ook voor wetenschappelijk onderzoek, zodat tevens anderen van de opgedane inzichten kunnen profiteren.

 

Voorbeelden van geleverde diensten:

• verhogen rendement multidisciplinair overleg (MDO) op een Intensive Care

facilitateren / coachen volgens leiderschapontwikkelmethode Zenger | Folkman

individuele coaching (medische) professionals rond vraagstukken als: leiderschap, professioneel en persoonlijk functioneren

• teamcoaching bij samenwerkingsvraagstukken 

ontwikkelen / begeleiden Goed Werk traject in UMC (met afdelingshoofden, arts-asistenten, coassistenten en verpleegkundigen), met de Stichting Beroepseer

 training: o.a. leidinggeven, conflicthantering, invloed uitoefenen in groep van gelijken, vergaderen, feedback geven, functioneringsgesprekken voeren

begeleiden dialoog specialisten en arts-assistenten over opleiding

begeleiden samenwerkings- en positioneringsvraagstuk Specialisten Ouderengeneeskunde in grote zorginstelling

begeleiden intervisietraject in training 'management voor medici' van Academie voor Medisch Specialisten

invoeren functioneringsgesprekken met en door medisch specialisten in ziekenhuisorganisatie

workshop NVMO congres 2012: wat dragen we over? Het verborgen curriculum & de patientenbespreking

begeleiden multidisciplinaire samenwerking 

begeleidde intervisie van artsen in leidinggevende functies

coaching (afdelingshoofden UMC's, maatschapvoorzitters, medisch managers, stafvoorzitters, medisch specialisten, management team)

beleidsdagen ontwerpen en faciliteren

gastcolleges / voordrachten

professionaliseringstraject stafbestuur huisartsen

presentaties en workshops rond leiderschap van artsen, cultuur medische wereld, besluitvorming, feedback geven, samenwerking medici en management, opleiding van specialisten

spiegelbijeenkomsten (zie ook overzicht publicaties):

        • extern, met klanten: patienten, verwijzers ed; feedback over dienstverlening 

        • intern: met / tussen collega's, in kader van onderlinge / multidisciplinaire samenwerking (bv specialisten-verpleegkundige, professionals-managers):       

        • invoeren spiegelbijeenkomsten in organisatie / opleiden gespreksleiders

begeleiding groep medisch specialisten om opleidingingsklimaat te verbeteren (na kwijtraken van opleidingsbevoegdheid)

gespreksleider groepsbijeenkomsten

  bijdrage aan management development trajecten (ontwikkelen / faciliteren / leerbegeleider / coach / docent)

professionaliseren van ziekenhuisapothekers in rol van medebehandelaar

  professionaliseren en positioneren van interne toezichthouders ziekenhuis

  toezichthouder bij 2 zorginstellingen