Onderzoek / advies / coaching in de gezondheidszorg bij vraagstukken op het gebied van:

• leiderschap

afdelingshoofden / stafvoorzitters / maatschapvoorzitters / medisch managers

• managers

• bestuurders

• organisatieontwikkeling

samenwerking

• medici

• multidisciplinair

• medici / management / bestuur

• professionalisering

• strategie en beleidsbepaling

• functioneren medisch specialisten

• opleiding medisch specialisten

 

• toezichthouder

Yolande Witman combineert haar expertise als adviseur en onderzoeker op het terrein
van het functioneren van de medische wereld, organisatie, samenwerking en leiderschap, met de vaardigheden van proces- en veranderingsvraagstukken
. Zij is tevens als coach verbonden aan de Academie voor Medisch Specialisten (www.academiemedischspecialisten.nl), is gecertificeerd Zenger | Folkman trainer en is lid Raad van Toezicht bij Siza (Samenwerkende Instellingen Zorg Arnhem: www.siza.nl) en bij Careyn: www.careyn.nl. Zij werkt samen met Sioo (www.sioo.nl).

Voor een verkort CV klik hier.

Op 1 februari 2008 promoveerde zij aan de Erasmus universiteit Rotterdam op het proefschrift: De medicus maatgevend. Over leiderschap en habitus ().

 Voor de recensie van Paul Schnabel over het proefschrift, klik hier.

Op 15 mei 2009 kreeg zij voor het proefschrift de NNK Onderzoeksprijs Kwaliteitsmanagement 2009. Klik hier voor het juryrapport en hier voor de bespreking op de Sioo website.

Voor een interview in Trouw (31 augustus 2012) klik hier.

 derde druk van het proefschrift is weer verkrijgbaar als handelseditie, zijn te verkrijgen via de boekhandel en de auteur zelf.