Publicaties

* Van Hoorn J., Nap J., Riks E. Terpstra J., Witman Y. (2018). Van protocol naar perspectief. Een

goed protocol is een handreiking die te denken geeft. Het tijdschrift voor de politie-jg.80/nr.2/18.

* Witman, Y. (2015). Goed werk. Het belang van praktijkverhalen en intrinsieke motivatie. In: Het

alternatief voor de zorg. Humaniteit boven bureaucratie. Red: Jos de Blok, Herman Suichies, Lewi

Vogelpoel & Thijs Jansen. Deventer: Boom.

* Witman, Y. (2014). What do we transfer in case discussions? The hidden curriculum in medicine....

Perspect. Med. Educ., 3:113-123.

* Witman, Y., Kerkhof, van den, P.C.M., Braat, D.D.M. (2013). Medische professionals over hun

kernwaarden. Het belang van praktijkverhalen en intrinsieke motivatie. Nederlands Tijdschrift voor

Geneeskunde, 157: A5698.

* Witman, Y. (2012). Good Work in a university hospital. Professional responsibility revisited.

In: Good Work: The Ethics of Craftsmanship, H. Kunneman (ed.), Humanistics University Press,

Amsterdam (ISBN: 9789088504181)

* Witman, Y. (2012). Habitus-[Pierre Bourdieu]. In: Canon van het leren. Red: Manon Ruijters &

Robert-Jan Simons, 275-285.

* Witman, Y., Smid, G.A.C., Meurs, P.L., Willems, D.L. (2011). Doctor in the lead: balancing

between two worlds. Organization, 18 (4): 477-495.

* Witman, Y. (2010). Het verborgen curriculum, een onderschat fenomeen. Tijdschrift voor

Management en Organisatie, 64: 21-35.

* Witman, Y. (2010). Artsen en managers in het ziekenhuis, twee logica's op één kussen. NMI

Tijdschrift Conflicthantering, nr. 4: 14 - 19.

* Witman, Y. (2009). De medische habitus als ‘second birth’: leren door mee te doen. In:

Onderzoekende professionaliteit (red. Sioo). Assen: Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum BV.

* Witman, Y. (2009). De spiegelbijeenkomst als interventie in samenwerking tussen professionals:

weten zonder meten. In: Onderzoekende professionaliteit (red. Sioo). Assen: Uitgeverij Koninklijke

Van Gorcum BV.

* Witman, Y. (2009). Grammatica van de medische wereld. In ‘Medisch Specialistische zorg 2009.

* Witman, Y. (2007). De medicus maatgevend. Over leiderschap en habitus. Assen: Uitgeverij

Koninklijke Van Gorcum BV.

* Mul, M., Witman, Y. (2005 / 2009). Spiegelbijeenkomsten, een methode voor feedback van

patiënten. Werkboek voor de organisatie. Amsterdam: AMC

* Plochg, T., Lombards, K., Witman, Y., Klazinga, N., Kruijthof, K. (2003). Doctors and managers.

Problems in Dutch hospitals resemble those in British hospitals. BMJ, Mar 22; 326 (7390): 656.

* Witman, Y. (2002). Patiënten houden ons de spiegel voor. Kind en ziekenhuis; 25, nr. 3, september.

* Witman, Y. (2001). Op spreekuur bij de patiënt: patiënten houden artsen een spiegel voor. Medisch

Contact, 5, nr 19, 11 mei.

klaaggedrag. In “Communiceren met patiënten”, onder redactie van De Haes, J.C.J.M., Hoos, A.M.,

Van Everdingen, J.J.E. Maarssen: Elsevier/ Bunge.

* Witman, Y., Krol, L.J. (1999). Paradoxale benadering bij chronisch klaaggedrag. In “Communiceren

met patiënten”, onder redactie van De Haes, J.C.J.M., Hoos, A.M., Van Everdingen, J.J.E. Maarssen:

Elsevier/ Bunge.

* Everdingen, J.J.E. van, Witman, Y., Calff, M.M., Gart, F.D. (1999). Omgaan met fouten. In

“Communiceren met patiënten”, onder redactie van De Haes, J.C.J.M., Hoos, A.M., Van Everdingen,

J.J.E. Maarssen: Elsevier/Bunge.

* Krol, L.J., Witman, Y. (1993). Chronisch klaaggedrag: vicieuze cirkels en een paradoxale

benadering. Bijblijven, jaargang 9, nr. 8. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum BV.

proefschrift ook verschenen als handelseditie, te verkrijgen via de auteur of de boekhandel

lezen? stuur een e-mail naar info@yolandewitman.