Leiderschapontwikkeling

Onderzoek van Jack Zenger en Joe Folkman, autoriteiten op het gebied van leiderschapontwikkeling, laat zien hoe leiders het verschil kunnen maken voor hun organisaties. Effectieve leiders zijn van grote invloed op klanttevredenheid, betrokkenheid van medewerkers en de financiele prestaties van organisaties. Zij hebben dus impact op 'zachte' en harde resultaten! Het is daarom zeer de moeite waard te investeren in de ontwikkeling van leidinggevenden.

Yolande Witman is gecertificeerd als trainer / coach voor de leiderschapontwikkelmethode volgens Zenger|Folkman. Deze methode is gericht op het uitbouwen van sterke competenties en kenmerkt zich door de unieke combinatie van een aantal elementen:

* wetenschappelijk gefundeerde basis

* normen op wereldniveau, maar ook op nationaal en sector niveau

* bouwt voort op leiderschapscompetenties die het verschil maken

* een bewezen crosstrainingsprogramma met een niet lineaire aanpak voor het ontwikkelen van sterktes

* een inzichtelijk en gedetailleerd leiderschap assessment rapport (gebaseerd op 360 feeback vragenlijst) dat tevens de werknemersbetrokkenheidsindex toont

* een persoonlijk actieplan gericht op het uitbouwen van sterktes in samenhang met persoonlijke passie en behoeften van de organisatie

Yolande Witman werkt hierin samen met de CBE groep (www.leadership4you.com

Deze methode kan zowel in een individueel als in een groepsgewijs coachingtraject vorm krijgen. 

Het groepsprogramma bestaat uit de volgende onderdelen:

- 360 graden feedback

Deelnemers vullen digitaal een vragenlijst in, en vragen hun eigen leidinggevende, medewerkers en collega's deze lijst ook in te vullen. Op basis hiervan wordt een gedetailleerd assessmentrapport gemaakt, dat tevens als 0-meting fungeert.

- training

Tijdens de training van drie dagdelen krijgen de leidinggevenden aan de hand van het leiderschapsmodel van Zenger | Folkman inzicht in hun competenties, hun passie en de behoeften van de organisatie. Met behulp van deze drie elementen maken zij een persoonlijk en concreet ontwikkelplan. 

- follow up

Middels coaching en terugkombijeenkomsten worden leidinggevenden ondersteund om hun ontwikkelplan in de praktijk verder vorm en inhoud te geven.

- resultaatmeting

Na een jaar wordt de meting met de 360 graden feedback herhaald en kan zo nodig een vervolgtraject worden ingezet.

 

Voor meer informatie: info@yolandewitman.nl / 06 40 225 209